Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Göteborgs universitet.
Utbildningen ges även vid Karolinska Institutet och Malmö universitet.

Syftet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige. Utbildningen startar på höstterminen och ges på helfart under 1 år (60 hp).

Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning.
Undervisningsspråk är svenska men utbildningsmoment på engelska kan förekomma. Den obligatoriska litteraturen är på engelska och svenska.

Utbildingsplan_TLÄK

Anmälan inför höstterminen 2019

Anmälan sker på www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2019. Inför höstterminen 2019 kan du anmäla dig till Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Tänk på att prioritera dina alternativ så att vart du helst vill läsa placeras överst i din anmälan.

Anmälningskod: GU-12998

Senast den 18 april ska du även bifoga följande dokument:

Meritförteckning 

  • Följ instruktionerna i meritförteckningen om vilka dokument du ska skicka in och hur, meritförteckning
  • Tandläkarexamen (från land utanför EU/EES/Schweiz)
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut (bifall) om att gå vidare till kunskapsprov alternativt en minst 4-årig avslutad utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet
  • Betyg i Svenska B eller Svenska 3 med lägsta betyget godkänd/E


Handlingarna kan du antingen ladda upp elektroniskt på www.antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

För mer information om detta, var god se:
www.antagning.se

Kom ihåg att inte skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande från länder utanför EU/EES) är den 18 april 2019. För information om anmälnings- och studieavgifter, se www.antagning.se.

Urval

För genomförandet av urvalet ansvarar en urvalskommitté. Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar att kunna genomföra utbildningen. Urvalet sker i två steg.

Steg 1- Skriftligt test

Alla behöriga sökande kallas till ett skriftligt test på det lärosäte som prioriterats först vid anmälan på antagning.se.  Testet består av två delar, dels allmänna odontologiska kunskaper och problemlösning/ behandlingsplanering i ett patientfall. Testet genomförs den 9 maj 2019 kl 13.00 – 16.00 vid samma tid i Stockholm och i Göteborg. Logga in på din anmälan på antagning.se för att se om du är behörig. Om du är behörig skickas en kallelse till den e-postadress du har angivit på ditt konto på antagning.se senast den 6 maj.

Testet genomförs under totalt tre timmar som den skrivande disponerar/bestämmer över hur tiden ska fördelas mellan de två delarna. Testet ges i digital form, på svenska. Datorer kommer att finnas uppställda i lokalen. Det du behöver göra är att logga in med hjälp av inloggningsuppgifter som kommer att ligga på din plats. Det kommer finnas personal på plats för att hjälpa till vid eventuella frågor och problem.

Frågorna skrivs, besvaras och bedöms i ett webbaserat program som kallas DISA. Under skrivningen används en applikation som heter Safe Exam Browser, som låser datorn så att det enda du kan göra är att skriva provet. Svaren sparas i molnet var 15e sekund så att du kan vara säker på att inga svar ska gå förlorade.

Vi kommer att genomföra en ID-kontroll så det är viktigt att du har med en giltig ID-handling. Det är tillåtet att ha med mat och dryck, dock finns det inga varumaskiner i våra lokaler. Toaletter finns i foajén och i skrivsalen. I Göteborg genomförs skrivningen på Viktoriagatan 30, Göteborg.

Dörrarna till salen öppnar kl. 12.00. Observera att du måste vara i skrivsalen senast 30 minuter innan skrivningen startar, alltså kl 12.30.

Allmänna odontologiska kunskaper:
Upplägg: Flervalsfrågor (multiple choice), ca 40 frågor.
Ämnesområden: Faktakunskaper i kliniska odontologiska ämnen. Se http://odontologi.se/odontologi-laran-om-tander/
Poängsättning: Resultatet på testet beräknas i form av antal procent rätta svar för den sökande. Det ges inte ett omdöme ”godkänt” eller ”inte godkänt”. Det handlar alltså om att prestera så bra som möjligt, jämfört med de andra sökande.

Patientfall:
I patientfallet ska den sökande ställa diagnos och föreslå behandling utifrån information (röntgen och kliniska foton) om en patient. Omfattning på uppgiften: den sökande ska svara på ett mindre antal frågor

Utifrån resultatet på testet av allmänna odontologiska kunskaper görs ett urval till steg 2 av urvalskommittén. De 40 personer som har bäst resultat går vidare till intervju. Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna. Obs! Patientfallet rättas bara för de som går vidare till steg 2 där det ingår i den samlade bedömningen i det slutgiltiga urvalet.

Förberedelse inför de teoretiska testen
De teoretiska testen är mindre omfattande än Socialstyrelsens Kunskapsprov, men sökande kan få förslag på litteratur genom att besöka KI’s sida för kunskapsprovet: https://ki.se/dentmed/nytt-kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Steg 2 - Intervju
Resultatet på testet av allmänna odontologiska kunskaper avgör vem som kallas till steg 2, som genomförs vecka (21-)22, 2019.

Intervju
Varje sökande som går vidare till steg 2 intervjuas av två ledamöter i urvalskommittén. Varje intervju är max 30 minuter. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. Den sökande bedöms på ett flertal områden, bl.a. erfarenhet och språkhantering.

Samlad bedömning och beslut om meritvärde
Urvalskommittén gör en samlad bedömning av intervjuerna och patientfallet som skrevs i steg 1 och de sökande rangordnas. Samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng). Meritvärdet publiceras på  "Mina sidor" på antagning.se strax innan den 14 juni då antagningsbeskedet publiceras.

Urvalsgrupper

KUINT = Behörig, vidare till intervju
KUSB = Behörig sökande, ej vidare till intervju

För mer information om test och urval, var god se info på KI's hemsida. Observera att det finns lokala variationer mellan Göteborgs universitet och KI.

Tidsplan inför antagningen till höstterminen 2019

15 mars
Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 april
Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

18 april
Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se. Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För informaiton om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Vecka 18 eller 19
Kallelse till skriftligt text skickas ut per e-post.

9 maj
Skriftlig test

Vecka 20
Kallelse till intervju skickas ut per e-post. Observera att alla som gjort det skriftliga testet får besked oavsett om de har gått vidare eller inte.

Vecka 21-22
Intervju

14 juni
Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras "Mina sidor" på antagning.se.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för tandläkare.

Information om C1-intyg

Viktig information till alla sökande angående C1-intyg: C1-intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. 

Kontaktinformation

Utbildningshandläggare Pernilla Hultberg

Telefon:
031-786 3579

Sidansvarig: Johan Thompson|Sidan uppdaterades: 2019-04-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?